Educatie

Het Huizer Museum heeft als doel om kunst en cultureel erfgoed van Huizen en de regio onder de aandacht te brengen van leerlingen. Dit gebeurt met passend educatief lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs, aansluitend bij de betreffende kerndoelen. Er is een educatief aanbod waarin kunst en cultuur elkaar aanvullen. Het cultureel erfgoed op het gebied van visserij, klederdracht en boerenleven wordt zichtbaar gemaakt en beleefd. Leerlingen zullen de wereld om zich heen met andere ogen gaan bekijken!

Binnen de kunsteducatie wordt er gebruik gemaakt van de drie aspecten: Productie (kunst maken), Receptie (kunst beschouwen), Reflectie (nadenken over kunst)

Samen kijken naar kunst: waarom spreekt iets je aan, de kleur, de vorm, het onderwerp of is het iets anders? Door het stellen van uitdagende vragen worden de jonge bezoekers geprikkeld om bewuster te kijken.

Specifieke projecten worden veelal aangeboden samen met de bibliotheek, Stichting Omgevingseducatie, de Huizer Botters/Botterwerf en de Historische Kring Huizen. Bij de wisseltentoonstellingen worden altijd aparte programma’s gemaakt voor educatie op maat. Dat kan zijn een rondleiding of een workshop.

Ook het voortgezet onderwijs zien we graag in het museum. Samen met CKV docenten wordt gezocht naar een educatieve aansluiting op de tentoonstelling of de monumenten in het dorp, soms met fotografie- of tekenopdrachten. Voor meer informatie over de mogelijkheden: neem contact op met [email protected].

 

Schoolprogramma Cultureel Erfgoed

Kijk hier voor het schoolprogramma met betrekking tot ons cultureel erfgoed

Schoolprogramma BUITENBEELD

Kijk hier voor het scholenprogramma rond het thema BEELDEN IN HUIZEN